ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการ

 • ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน - อภัยภูเบศร โอสถ
  ให้คำปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย จำหน่ายยาต้ม ยาหอม ชาชงสมุนไพร ลูกประคบแก้ปวดเมื่อย ชุดอบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร
 • นวดไทยอภัยภูเบศร
  ให้บริการนวดไทยอภัยภูเบศรเป็นการนวดผสมผสานระหว่าง การนวดราชสำนักกับการนวดเชลยศักดิ์ พร้อมทั้งใช้สมุนไพรอภัยภูเบศร ให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล ด้วยความเคารพในครูและผู้ถูกนวดอธิษฐานจิตและสมาธิที่ปรารถนาให้ผู้ถูกนวดหายจากความไม่สุขสบาย
 • ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน
  ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน
 • ศูนย์สารสนเทศสมุนไพร
  ศูนย์สารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เปิดบริการตอบคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรและข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ